1. Inleiding – Over 23 vrijwilligersdingen en meer

Leuk dat je de eerste stap genomen hebt om de 23 dingen door te gaan nemen. Vrijwilligerswerk is van groot belang voor onze samenleving en er komt vaak nog al wat bij kijken om het vrijwilligerswerk in goede banen te leiden. Vrijwilligerswerk is heel divers. Je kunt je inzetten voor een sportclub, mee organiseren aan een evenement, je belangeloos als buddy beschikbaar stellen om een ander te begeleiden of je inzetten voor je eigen omgeving in het kader van burgerparticipatie. Allemaal zaken waar organiseren en communiceren van wezenlijk belang zijn en steeds vaker worden daar de mogelijkheden van de computer of het internet bij ingezet. Dat is ooit begonnen met het uittypen van clubkrantjes met behulp van een tekstverwerker. Daarna werden ledenbestanden bijgehouden in databases en tegenwoordig is het bijna ondenkbaar dat een organisatie geen website meer heeft. De mogelijkheden zijn alleen maar toegenomen en nemen nog steeds toe. Daar gaat deze 23vrijwilligersdingen website over.

Om je een indruk te geven van hoe hard het eigenlijk gaat kun je de onderste 2 filmpjes bekijken en vergelijken. Het eerste filmpje komt uit 2007. Het tweede filmpje is 2 jaar later uitgebracht.

Filmpje uit 2007

Filmpje uit 2009

Er komt dus veel op ons af. Was in het eerste filmpje nog sprake van MySpace en computers, in het tweede filmpje gaat het al over Facebook en mobiele telefoons als toonaangevende netwerksites en apparatuur. En wie weet waar het over 2 jaar over gaat. De filmpjes tonen ook aan dat steeds meer mensen gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden. Vrijwilligersorganisaties kunnen dus niet achter blijven. Wil je in contact blijven met je huidige achterban, of nieuwe doelgroepen aanboren, dan zul je moeten onderzoeken waar zij behoefte aan hebben, waar ze te vinden zijn en hoe je ze bij het vrijwilligerswerk kunt betrekken. Meedoen aan discussies op de jaarvergadering of zitting nemen in een activiteitencommissie? Steeds vaker zal men te horen krijgen: “zet maar op internet, dan discussieer ik daar wel mee. Een bijdrage leveren aan de organisatie van het jaarfeest kan ik zelfs beter vanuit huis, want daar heb ik de beschikking over alle informatie en kan ik veel makkelijker mijn netwerk benaderen”.

We realiseren ons, de ontwikkelingen gaan snel. Social Media, Web2.0, Het Nieuwe Werken en allerhande toepassingen als Facebook, Twitter en Hyves zijn termen die in ons dagelijks leven steeds vaker hoorbaar zijn. Voor de één gesneden koek, voor de ander een onontgonnen gebied. 23 Vrijwilligersdingen gaat daar in ieder geval voor de laatste groep verandering in brengen. Stap voor stap gaan we aan de hand van 23 dingen de deelnemers kennis laten maken met de mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk. Heb je al enige ervaring, schroom niet de dingen eens door te lezen, misschien ontdek je nog leuke nieuwe toepassingen waar je het bestaan niet van kent.

En wij maken met het aanbieden van deze 23-vrijwilligersdingen niet een keuze voor een eenzijdige digitale aanpak. Het moet een balans opleveren tussen het persoonlijk contact en de inzet van digitale hulpmiddelen, want het is niet meer dan dat. Op dit facet gaan we verder in op een extra pagina die zeker het doornemen waard is: De URL-IRL balans

Over deze cursus.

23-vrijwilligersdingen is ontstaan als logische volgende stap op de training die de samenstellers eerder gaven via Vrijwilligerscentrales in Noord-Holland. Voor het idee en inhoud zijn we dank verschuldigd aan Helen Blowers – de eerste bedenker van dit concept en Rob Coers, die het idee naar Nederland haalde. Kijk voor meer achtergronden op de pagina OVER, waar je ook een overzicht aantreft van websites met een soortgelijk trainings/cursus aanbod.
De 23 dingen die wij behandelen zijn op een, voor vrijwilligersorganisaties, logische wijze gerangschikt en komen veelal overeen met de in de oorspronkelijke opzet gekozen onderwerpen. Dank gaat ook uit naar het Webwijs netwerk dat de eerste aanzet heeft gegeven tot het ontsluiten van Social Media voor Vrijwilligersorganisaties.
Tot slot nog een bijzondere vermelding voor de Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk en de Provincie Noord-Holland. Zij hebben de ontwikkelaars in de gelegenheid gesteld om deze materie in 23 stappen beschikbaar te stellen. De opgedane kennis hebben we nu via deze 23-vrijwilligersdingen website voor een nog grotere groep kunnen ontsluiten.

Opzet van de cursus.

Via een aantal algemene pagina’s met een omschrijvend karakter, gaan we in een aantal gevallen dieper in op specifiekere en soms technischer zaken. Als we het gevoel hebben dat anderen het beter kunnen vertellen dan wij doen, dan zullen we niet nalaten om dit aan te halen. Zo zult u een aantal filmpjes zien. Soms handig als aanvulling, soms leuk om te weten en altijd in de context van het verhaal. Omdat de cursus constante aandacht behoeft (zaken wijzigen en andere technieken komen erbij)  staan wij open voor op en aanmerkingen zodat wij deze site en de informatie constant kunnen verversen.
Door middel van 23 thema’s/onderwerpen, op deze website dingen genoemd, leiden we u door de wereld van social media en wat met een mooi woord “Het nieuwe Werken” wordt genoemd. Deze 23 dingen zijn in een aantal voor de hand liggende aandachtsgebieden ondergebracht en vindt u terug op de pagina 23-Vrijwilligersdingen. De aandachtsgebieden zijn:

  • Inleiding
  • Zichtbaarheid op internet
  • Vinden en gevonden worden
  • Organisatorische zaken – besturen en communiceren
  • Leren – kennis vergaren
  • Tips en trucs
  • Tot slot

Uw weg vinden op deze site – het doorlopen van de 23 dingen

Het voordeel van deze website is dat u anyplace/anytime de 23 dingen kunt doornemen. Dit wil zeggen, dat u overal waar een computer met internet beschikbaar is op ieder gewenst moment in uw eigen tempo de kennis tot u kan nemen. Ieder ding is een op zich staande uitleg van een onderdeel en kan dus ook los doorgenomen worden. De training is logisch opgebouwd en bedoeld om van ding 1 via ding 2 door te gaan tot ding 23. Herhaal wat wenselijk is en kijk gerust vooruit als uw nieuwgierigheid naar een bepaald onderwerp gewekt is. U bepaalt het tempo en tijd die u voor deze dingen wenst uit te trekken. Wij vertellen wat over een bepaald thema/onderwerp, wat achtergronden die betrekking kunnen hebben op de vrijwilligerspraktijk en komen tot een uitleg over het gebruik van de verschillende zaken. Via links, die u herkent aan de blauwe kleur, kunt nog meer over bepaalde zaken te weten te komen. Door te klikken op deze anders gekleurde items komt u op pagina’s met (extra) informatie over het onderwerp.

Aanmelden

Alle items van deze 23-vrijwilligersdingen kunt u geheel vrijblijvend doorlopen. Aanmelden is niet verplicht, maar omdat wij ook met enige regelmaat nieuwe ontwikkelingen aan deze training toevoegen en ook bijeenkomsten willen gaan organiseren, is het voor u zinvol zich aan te melden via de contact pagina. U kunt dan aangeven dat u deelneemt, of dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij houden u dan op de hoogte via email.

Ondersteuning

Waar mogelijk kunnen de makers van deze 23-vrijwilligersdingen vragen beantwoorden, mensen verder helpen, of nieuwe dingen onder de aandacht brengen. Maar helaas, net als ieder mens hebben wij niet alle wijsheid in pacht en is algemeen bekend dat we met z’n allen meer weten dan een mens alleen. Daarom roepen we iedereen op die in het vrijwilligerswerk actief is en aandacht besteedt aan zaken die een relatie hebben 23vrijwilligersdingen zijn ervaringen te delen. Wat voor de een een vanzelfsprekendheid is kan voor de ander een eye-opener zijn. Van elkaar kunnen we veel leren.
Daarom hebben we naast deze 23-vrijwilligersdingen site ook een netwerksite in het leven geroepen onder de naam www.vrijwilligerswerk-Nederland.ning.com. Hoe deze site werkt leggen we in les 2 en 3 uit, maar als je het leuk vindt, kun je er eens rondkijken.

In ontwikkeling

Wij hebben deze training met heel veel aandacht voor de gebruiker samengesteld en ons gericht op de actuele situatie. Op internet en digitaal gebied gaan zaken snel en wij staan open voor verandering. Deze training is, als wij daar de gelegenheid toe hebben, dan ook permanent in ontwikkeling. In de rubriek nieuws zullen wij aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en op verzoek van de deelnemers aan 23-vrijwilligersdingen uitleg geven over zaken waar veel deelnemers naar vragen. Ga met suggesties of vragen naar de contactpagina en stuur ons een bericht.

Over de schrijvers

De schrijvers van deze 23-vrijwilligersdingen hebben elkaar leren kennen tijdens het geven van trainingen “Wegwijs in Social Media”  aan vrijwilligers. Wij hebben elkaar leren kennen via fysieke ontmoetingen, maar ook via digitaal contact. Allemaal zijn we bezig met vormen van burger/bewonersparticipatie en vrijwilligerswerk. We zien het grote belang daarvan en denken dat dat belang, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, alleen nog maar gaat toenemen. Ook zagen we het enthousiasme van de cursisten tijdens de trainingen en de waardering die werd uitgesproken over de inhoud daarvan. Eén en één maakt voor ons in dit geval meer dan twee. Wij zagen dat veel organisaties baat hadden bij deze kennis en wilde onze kennis breder aanbieden dan 20 deelnemers per training. Vandaar onze stap naar 23-vrijwilligersdingen en wil je toch nog een presentatie of ondersteunende workshop van een van ons. Stuur een bericht via de contactpagina en wij nemen contact met je op.

Dus zegt het voort en neem met grote getalen deze 23-vrijwilligersdingen tot u.

Tot slot nog dit filmpje wat onlangs (mei 2011) uitkwam:

Wij wensen u veel plezier bij het doorwerken van alle 23 dingen van deze website en bij uw vrijwilligerswerk en hopen van harte dat u aan het eind van de 23 dingen iets van ons geleerd heeft.


Reacties zijn gesloten.