19. Kennis delen

Als er gesproken wordt over Social Media, hebben we het ook wel over het sociale internet. Maar er is eigenlijk nog meer aan de hand.

In de oude economie is het een vaste gewoonte om kennis zoveel mogelijk vast te houden en dit het liefste vaak (erg vaak) te verkopen. Als  kennis in digitale vorm is vast te  leggen, verloopt onze economie tegenwoordig deels anders.

Gratis weggeven om geld te verdienen.

Wij gebruiken in onze cursussen en op deze site heel graag filmpjes van commoncraft.com die gratis op Youtube zijn te vinden en die een hoge educatiewaarde hebben. De makers van deze filmpjes zijn echter wel commercieel bezig, ze doen het echter via een omweg.

http://www.youtube.com/watch?v=wZoMbBzqxyc

In deze uitleg zien we een leuke uitleg van wat het bedrijf is, wat ze doen, hoe je dit kunt gebruiken en vervolgens een heldere uitleg over een onderwerp. In dit geval hoe het www werkt.

Veel van hun filmpjes zijn een aantal miljoen keer gebruikt, dus een miljoenen keren wordt hun naam genoemd, kunnen ze zich voorstellen en presenteren aan een veelvoud van miljoenen mensen die juist in dit soort dingen zijn geïnteresseerd. Met deze reclame bereiken ze per definitie hun doelgroep.  Hun doelgroep zit alleen niet meer om de hoek, maar in de hele wereld.

Obstructies.

Organisaties, landen en bedrijven hebben niet altijd een positieve grondhouding ten opzichte van zaken als klantvriendelijkheid, onrecht, openheid (transparantie). In het recente verleden hebben we 2 sterke voorbeelden gezien van hoe de samenleving ‘wraak’ kan nemen om op deze manier de basis-eisen kracht bij te zetten. We zetten er ook nog een voorbeeld bij van hoe gemotiveerde mensen soms het verschil kunnen maken.

  • wikileaks. Deze website heeft zich als taak gesteld om onrecht aan de kaak te stellen. Dat dit er heftig aan toe kan gaan hebben we einde 2010 wel kunnen. Het heeft de discussie op dit punt wel aangescherpt.
  • Youp van ‘t  Hek versus T-mobile. Eigenlijk het amusante gevecht van een bekende Nederlander als afnemer van producten van een arrogante bedrijfstak. Winnaar wij, ‘de samenleving’.
  • De Open Data beweging in de vorm van oa. hackdeoverheid.nl. Achter deze geuzennaam zit een groep betrokken mensen die open data zoekt om  nieuwe services te ontwikkelen. Klein voorbeeld: snelste-pontje . Zo leuk (kneuterig, charmant en innovatief) dat je je ernstig moet afvragen waarom dat al niet veel eerder is bedacht.

Crowdsourcing en Crowdfunding.

2 nieuwe begrippen waarvan de oorsprong al jaren oud zijn, maar die door de massale manier waarop we zaken onder de aandacht kunnen brengen een diepere betekenis hebben gekregen.

Crowd=Mensen(massa), Sourcing= Bron (in dit geval van meningen/opinies), Funding = Financiering. In het Nederlands zou crowdsourcing vertaald kunnen worden met “we gooien het in de groep”. Op het Internet is die groep soms wel heel erg groot. Een site als petities.nl is daar een voorbeeld van. Op sellaband.com zien we een voorbeeld van crowdsourcing. Fans van een zanger of band betalen van te voren om een nieuwe productie te maken. Als er genoeg geld is verzameld gaat de artiest aan de slag. Na afloop krijg je de CD (oid.) thuisgestuurd.

Social = delen.

Op het Internet is social dus ook delen. Delen van gedachten, meningen, nieuwtjes, angsten, oproepen ed.  Het is gebruik maken van elkaar om die andere te helpen, zonder dat daar op voorhand een eigen voordeel tegenover staat. Vroeger in de oudheid was het belangeloos delen met elkaar zelfs een voorwaarde om te overleven. De prehistorische jager deelde zijn buit met stamgenoten omdat anders de stam en uiteindelijk hij het niet zou overleven.  Elke samenleving geeft zelfstandig invulling in de balans tussen delen en persoonlijk egoïsme. Via het Internet is er echter ook een nieuwe technische realiteit ontstaan.  De manieren van communiceren is veel minder afhankelijk van tijd en plaats geworden. Een bericht op een website, een tweet of een emailtje wordt door anderen beoordeeld, beantwoord en/of doorgezonden in hun eigen tijd, hun eigen voorwaarden en op hun eigen manier. Op de site van petities.nl wordt begrip “pyjama-activist” gebruikt om juist dit verschijnsel te verklaren en in een artikel van de volkskrant wordt het nog een keer verder uitgewerkt.

Als iedereen helpt, wordt iedereen geholpen.

Vrijwilligers en hun werk -we geven het graag nog een keer aan- hebben een belangrijke taak in onze samenleving. Vrijwilligers en hun organisaties draaien mee in het sociaal verkeer in de samenleving en nu dus ook in de digitale werkelijkheid van het Internet.  Dit zal per organisatie een andere invulling hebben, dat kunnen wij vanuit deze plek niet algemeen aangeven, maar individueel is het wel een uitdaging om de kansen te zien en op te pakken. Profileren op het Internet, kennisuitwisselingen opzetten,  samenwerkingen zoeken,  informatie opzoeken, we hebben het op deze site al eerder allemaal aangegeven. Zoek andere voorbeelden, tips en verhalen. Deel dan ook deze informatie, dat unieke idee, deze samenwerking, de oproep enz. Neem bv. in LinkedIn op dat je ergens vrijwilliger bent, besteed er ook eens een tweet aan of anders. het kost niets, plaatst je wel in een ander perspectief en vergroot in ieder geval je netwerk.

Reacties zijn gesloten.