15. Intern en extern communiceren en informeren

Voor een organisatie is van groot belang, dat vrijwilligers, leden, commissies, projectgroepen, beroepskrachten en andere aan de organisatie verbonden individuen goed geïnformeerd worden en dat er tijdig en effectief gecommuniceerd wordt.

 

Reacties zijn gesloten.